SİNOP EKONOMİSİ

Sinop Kalkınmada Öncelikli iller arasındadır. Coğrafi konumu, topografyası, pazara uzaklığı, sermaye yetersizliği ve altyapının tamamlanmamış olması kalkınmasında olumsuz etkiler yaratmıştır. Sanayi Sektörü tarım, orman,toprak,su ürünleri ve diğer kaynaklara bağlı olarak gelişme göstermiştir. İldeki çeltiği değerlendiren çeltik fabrikaları ve un fabrikaları ile orman varlığı kereste ve kereste ürünlerinin hammaddelerini oluşturmaktadır.

Boyabat yöresinde ise toprak sanayi oldukça yaygındır. Ayrıca konfeksiyon, kireç, metal, kimya, çivi, cam BTB fabrikaları vardır. İlde kamu ve özel kuruluşlara ait toplam 106 adet sanayi tesisi mevcuttur. Bu kuruluşlarda toplam 4569 kişi istihdam etmektedir. Bu sanayi kolları gıda,hayvancılık,inşaat,kimya ve su ürünlerinden oluşmaktadır.

İlimizde odalara kayıtlı toplam 19.045 esnaf,sanatkar ve sanayici vardır. Sinop'ta ekonomik alanda son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler yeni yatırımlarla yerini olumlu gelişmelere bırakmıştır.

Sinop Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanması durumunda Sinop'un gelişmesinde önemli ilerlemeler görülecektir.

Sinoplu olup İstanbul'a yerleşen yatırımcılar Sinop'a dönmeye başlamışlardır. Sinop'un limanı ve uluslar arası durumda bulunan havaalanı yolcu ve yük taşımacılığına elverişlidir. Ayrıca diğer illerle olan karayolu bağlantılarının standartları iyileştirilmektedir. İhalesi yapılan yolların tamamlanması durumunda ticarette canlılık beklenmektedir.

Sinop Karadeniz'de Bağımsız Devletler Topluluğuna en yakın deniz mesafesindedir. İlimiz Türkiye'nin modern, sakin ve olaysız illerinden bir tanesidir.

Tabii güzelliği yanında çevreyi kirletmeyen sanayisi ile de Turizm ve Sanayide ilerleme yolundadır. Yatırımcıları Sinop'' yatırım yapmaya davet ediyoruz

İlimizde Gerçekleştirebilecek Yatırım Konuları

1- ORMAN ÜRÜNLERİ : Sinop orman bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Bu nedenle; parke,kereste,kontrplak,kapı ve pencere imalatı daha genişletilerek il genelinde yaygınlaştırılmalıdır.
2- TEKSTİL SEKTÖRÜ : Her ne kadar son zamanlarda tekstil üzerine birkaç yatırım olsa da bu sektör Sinop'ta konfeksiyon dalında yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca Ayancık İlçesine özgü keten dokumacılığı,Boyabat yöresine özgü çember (başörtü) üretimi genişletilebilir.
3- PLASTİK SANAYİ : Plastik sektörün de, a) Muhtelif plastik b) Plastik inşaat malzemeleri olarak üretim yapılabilir.
4- CAM EŞYA ÜRETİMİ : Kapanan Şişecam fabrikasının daha sonra özel bir şirket tarafından satın alınarak işletilmesi Sinop'ta cam üretimi yapmaktadır. Bu sektörün Sinop'ta yaygınlaştırılmalıdır.
5- KOTRACILIK : Sinop'ta el yapımı kotracılık teşvik edilerek yaygınlaştırılmalıdır.
6- TARIM SEKTÖRÜ : Sinop'ta seracılığın ön plana çıkarılmasıyla tarıma dayalı bulunan bölgelerde üretimin yaygınlaştırılmasına ön ayak olacaktır. Sinop'un iklimi bu sektöre müsaittir.
7- MERMER SANAYİ : Boyabat ilçesinde mermer sanayi potansiyeli yüksek seviyededir. Mermer sanayi teşvik edilerek gerçekleştirilmelidir.

Tablo :4- Çalışan Nüfusun İş Kollarına Göre Dağılımı

 

SİNOP

TÜRKİYE

%

İlmi ve Teknik Elamanlar Serbest Meslek Sahipleri 5,202 1,281,899

3,6

Müteşebbisler ve Üst Kademe Yöneticileri 688 235,641

0,39

İdari Personel v.b. 3,145 958,629

2

Ticaret ve Satış Personeli 3,559 1,310,089

3,5

Hizmet Sektörü 4,867 1,430,191

3,5

Tarım, Hayvancılık, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık 100,584 12,528,100

73

Tarım dışı Üretim Faaliyetinde ve Ulaştırma Makinelerinde Çalışanlar 15,296 5,631,671

11

Bilinmeyen 22 5,693

0,01

İşsiz Olup İş Arayanlar 4,355 1,344,708

3

GENEL TOPLAM

137,718 24,726,621

100

Kişi Başına Gelir

2004 yılı itibariyle Sinop’ta Kişi Başına Düşen Milli Gelir Cari fiyatlarla 1459 $ (Dolar) olup, Ülke ekonomisine paralel olarak değişiklik göstermektedir.

Tablo : 5. Sinop İli Cari Fiyatlarla (1989-2000) Dolar ($) Bazında Kişi Başına Gayri safi
Yurtiçi Hasıla ve Artış

YILLAR

KİŞİ BAŞINA GELİR($)

YILDAN YILA ARTIŞ ($)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1143
1573
1555
1670
1884
1262
1548
1733
2026
1548
1622
1879

----
430
-18
115
214
-622
286
185
293
-478
74
257

Kaynak : DİE