Herhangi bir duyurumuz bulunmamaktadır.   Kurum İçi Görevde Yükselme  

 

Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sinop Hakkında | Meclis Gündemleri | İhale İlanları | E - Belediye | Kent Bilgi Sistemi |

BAŞKAN ERGÜL 'DEN

BUGÜNLER

 

SU ANALİZ

DERGİ ÇALIŞMALARIMIZ

SOSYAL AĞLAR

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Etik Komisyonu

Yeni Sayfa 1

    13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in Etik Komisyonu Başlıklı 29. maddesinde kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde en az üç kişilik bir Etik Komisyonu oluşturulur, hükmü yer almakla, Etik Komisyon Üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin üç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmesi gerekmektedir. 

     Söz konusu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda İdaremiz Etik Komisyonunun Belediye Başkan Yardımcısı Bülent OKTAY başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi BALFİDAN ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Şenay KABAL’ dan oluşturulmasını ,izinli/raporlu, il dışında görevde olması veya başka nedenlerle görevde bulunmadıkları taktirde vekalet görevini ifa edenlerin görevli kılınmasını ve bu husustaki sekreteryanın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülmesi 18.12.2009 tarih M.57.O.71/2018 sayılı olur Belediye Başkan Vekili Hüseyin MİNOĞLU tarafından imza altına alınmıştır.

 

ETİK KOMİSYONU

               Bülent OKTAY             Bel.Bşk.Yrd                      0 368 261 18 44 - 103        

          Rahmi Balfidan            Bel.Bşk.Yrd                     0 368 261 18 44 - 141

          Şenay KABAL             İns.Kay.Eğit.Müd.              0 368 261 18 44 - 103                                     

 

ETİK KOMİSYONU

                            Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin (R.G T.13/04//2005; S.:25785) Etik Komisyonlarına İlişki Bölümü
“Etik Komisyonu
        Madde 29 –Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
        Etik komisyonları üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgilerini, üç ay İçinde kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.”
        Etik Komisyonların oluşturulması
Etik Komisyonları, 5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu/kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi ile üst yöneticinin bir yardımcısının başkanlığında (bakanlık ve müsteşarlıklarda müsteşar yardımcısı, müstakil kurum/ kuruluşlarda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında başkan yardımcısı, müstakil genel müdürlüklerde genel müdür yardımcısı, ilerde vali yardımcısı, belediyelerde belediye başkan yardımcısı, ilçelerde kaymakam gibi) diğer ilgili birimlerde (teftiş /denetim kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, iç denetim birimi başkanlığı, personel / insan kaynakları dairesi başkanlığı, strateji geliştirme dairesi başkanlığı v.d.) üyelerin görevlendirilmesiyle teşekkül ettirilir.
Etik Komisyonların Görevleri
Etik komisyonların temel görevleri;
1. Kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
2. Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyede ve Yönlendirmede bulunmak,
3. Kurumlardaki etik uygulamaları değerlendirmek
Olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede Etik komisyonları, kurumlarında;
-Etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesi yönelik bilgilendirme,
Bilinçlendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması,
-Kamu Görevleri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurumsal mesleki etik ilkelerin tespit
Edilmesi,
-Hizmet içi eğitim programlarına ve görevde yükselme eğitim ve sınav konularına etik mevzuatının eklenmesi ve uygulamanın gözetilmesi,
-kamusal etik eğitimi stratejisinin hazırlanması ve uygulaması,
-verilen hizmet ve faaliyetlerde etik açıdan sorunla alanların tespit edilmesi ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
-Etik çalışmalar hakkında üst yöneticiye raporlar sunulması,
Etik komisyonları, yaptıkları faaliyetlerle 5176 sayılı Kanunla hedeflenen etik değerler ve ilkelere bağlı kurum kültürü oluşturma yönündeki değişime önemli katkı sağlamaktadırlar.
 

 
Kent Linkleri
Kent Linkleri Kurumsal Bilgi Hizmetleri Faaliyet Bilgileri
Sinop Valiliği Kamu Hizmet Standartları Tabloları Meclis Gündemi Faaliyet Raporları
İlçe Belediyeler Hizmet Envanteri Bilgi Edinme  
 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Otobüs Rayiç Değerleri  
     

 

sinop esnaf rehberi sinop firmalar
Copyright © 2012 Sinop Belediyesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ®

(+90) 368 261 18 44 | info@sinop.bel.tr

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi