Herhangi bir duyurumuz bulunmamaktadır.   Kurum İçi Görevde Yükselme  

 

Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sinop Hakkında | Meclis Gündemleri | İhale İlanları | E - Belediye | Kent Bilgi Sistemi |

BAŞKAN ERGÜL 'DEN

BUGÜNLER

 

DERGİ ÇALIŞMALARIMIZ

SOSYAL AĞLAR

HAVA DURUMU

SINOP

 

İLAN

SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      İHALENİN KONUSU:

           Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, Ada Mahallesi Zeytinlik Mevkii Aşiyan Kapalı Pazaryerinde, Kaleyazısı  Mahallesi  Hal Binasında, Yeni  Mahalle Gazi  Caddesi Yelken  Kulübü Yanında ve Kefevi Mahallesi(incedayı)kapalı pazar yerindeki dükkanlar ile İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan tuvaletlerin kiralanması

   için 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği açık artırma  usulü  ile  ihale yapılacaktır. 

  

            2- ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDEKİ DÜKKANLAR:

      KİRALANACAK BÖLÜMLER       MİKTARI          AYLIK KİRA        YILLIK KİRA      GEÇİCİ TEMİNAT

 

            ZEMİN KAT    A BLOK

                        Bilet Satış Yazıhaneleri                    8 Adet                   

                 (1-2-3-4-7-8-9-10 nolu yazıhaneler)                                     705.00.-TL             8.460,00.-TL             253,80.-TL

                               1 nolu büfe                                1 Adet                    280,00.-TL             3.360,00.- TL           100,80.-TL

                      ZEMİN KAT   B BLOK

                    Dükkan (1-2-5-6 nolu )                        4 Adet

               (1 nolu dükkan Tuhafiye)                                                         690,00.-TL             8.280,00.-TL             248,40.-TL

               (2 nolu dükkan El Sanatları)                                                   690,00.-TL              8.280,00.-TL             248,40.-TL                 

               (5 nolu Dükkan Şekerleme,Dondurma)                                  690,00.-TL              8.280,00.-TL             248,40.-TL

               (6 nolu dükkan Berber)                                                      690,00.-TL              8.280,00.-TL             248,40.-TL

                       ZEMİN KAT D BLOK

                      BANKA ŞUBESİ                            1 Adet                2.600.00.-TL           31.200,00.-TL             936,00.- TL

                       Bilet Satış Yazıheneleri                     8 Adet                 

                (3-4-7-9-10-11-12-14  nolu yazıhaneler)                            1.310,00.-TL            15.720,00.-TL             471,60.-TL

                        1.KAT D BLOK

                     Lokanta (müştemilat dahil)                 1 Adet                1.500,00.-TL            18.000,00.-TL             540,00.-TL

                     (2-4-5 nolu bürolar)                             3 Adet                   450,00.-TL              5.400,00.-TL             162,00.-TL  

 

        HAL BİNASINDAKİ DÜKKANLAR:                 

               ZEMİN KAT                                                                                                                          

                 1-2  nolu dükkanlar                        2 Adet                  360,00.-TL              4.320,00.-TL             129,60.-TL       

                       3-6-9  nolu dükkanlar                        3 Adet                  190,00.-TL              2.280,00.-TL                68,40.-TL

                           1.KAT          

                    P 10- P11  nolu dükkanlar                    2 Adet                   240,00.-TL              2.880,00.-TL                86,40.-TL

 

                   AŞİYAN KAPALI PAZARYERİNDEKİ DÜKKANLAR:

 

                 ( 6-12-14-24  nolu dükkanlar)                4 Adet                   310,00.-TL              3.720,00.-TL              111,60.-TL

                                (28  nolu dükkan)                    1 Adet                   600,00.-TL              7.200,00.-TL              216,00.-TL

 

KEFEVİ MAHALLESİ(İNCEDAYI)KAPALI PAZAR YERİ  DÜKKANLAR

                        

                     1 NOLU DÜKKAN                       1 Adet                    650,00.-TL              7.800,00.-TL             234,00.-TL                                                                      

                        4 NOLU DÜKKAN                       1 Adet                    600,00.-TL              7.200,00.-TL             216,00.-TL                                           

                      11 NOLU DÜKKAN                       1 Adet                    500,00.-TL              6.000,00.-TL             180,00.-TL         

 

YENİ MAHALLE GAZİ CADDESİ YELKEN KULÜBÜ YANINDAKİ DÜKKANLAR:

                                                                                                                                 YILLIK KİRA       GEÇİCİ TEMİNAT

               3-4    nolu dükkanlar                    2 Adet                                                     3.550,00.-TL             106,50.-TL            

 

          İLİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDEKİ TUVALETLER( BAY-BAYAN BİRLİKTE)

 

                                                                                                               AYLIK KİRA         YILLIK KİRA   GEÇİCİ TEMİNAT

 

Meydankapı Mahallesi Meydankapı Cami Aralığı                       150,00-TL            1.800,00.-TL              54,00.-TL         

Yeni Mahalle Gazi Caddesi Yelken Kulübü Yanı                       200,00.-TL             2.400,00-TL              72,00.-TL                       

Gelincik Mahallesi Gelincik Kapalı Pazaryeri                             100,00.-TL            1.200,00.-TL             36,00.-TL                          

Tersane Mevkii Cezaevi Altı (Hamsi Yolu)                                  80,00.-TL               960,00.-TL              28,80.-TL                                

Camikebir Mahallesi Derinboğazağzı(Yalı Kahvesi Karşısı)      400,00.-TL            4.800,00.-TL            144,00.-TL  

Ada Mahallesi Zeytinlik Mevkii Aşiyan Kapalı Pazaryeri          100,00.-TL            1.200,00.-TL              36,00.-TL       

Kaleyazısı Mahallesi  Minibüs Garajı                                              100,00.-TL             1.200,00.-TL               36,00.-TL         

 

           

 

 

+

 

               3- İHALENİN YERİ VE SAATİ:

                  İhale 28.05.2014   Çarşamba günü  saat: 10:00 da Sinop Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonunda yapılacaktır.  

              4- İhale ile ilgili Şartname Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli 100,00.-TL’dır.   

              5- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

                  İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.

                  İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

                    T.C Nüfus Cüzdanı suretini,

                  Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden alınacak borcu  yoktur  yazısını,

                  İş veya  kanuni  ikametgah adresi  gösterir belgeyi,

                  Tebligat adresini gösteren belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),

                  Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf   

                  Odasından veya  benzeri  bir  makamdan  ihalenin  yapılmış olduğu  yıl içerisinde alınmış tüzel  kişiliğin siciline kayıtlı  

                   olduğuna dair belgeyi,

                   Başkası adına vekaleten katılanların  noterden  onaylı  vekaletname örneğini  ve  tüzel  kişiliği  temsilen  katılanların ise

                   noterden onaylı  vekaletname ve  imza  sirküleri örneğini,

                   Geçici  teminat ve doküman alındı belgesini,

                  28.05.2014 Çarşamba günü  ihale saatine kadar Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  ihale servisine  vermeleri zorunludur.

                   İhale ilanı 5 maddeden ibarettir.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Baki ERGÜL

                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Kent Linkleri
Kent Linkleri Kurumsal Bilgi Hizmetleri Faaliyet Bilgileri
Sinop Valiliği Kamu Hizmet Standartları Tabloları Meclis Gündemi Faaliyet Raporları
İlçe Belediyeler Hizmet Envanteri Bilgi Edinme  
 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Otobüs Rayiç Değerleri  
     

 

sinop esnaf rehberi sinop firmalar
Copyright © 2012 Sinop Belediyesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ®

(+90) 368 261 18 44 | info@sinop.bel.tr

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi